Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Terim Açıklama
Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Sermaye piyasası faaliyetleri SPK Kanunu'nun 34. maddesinde "sermaye piyasası kurumlarının kanun kapsamındaki faaliyetleri, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ek hizmetler" olarak tanımlanmaktadır.

Yatırım faaliyetleri ve ek hizmetler ise SPK tarafından yayınlanan "Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar" tebliğinde düzenlenmektedir. 

Bu bilgiler çerçevesinde "Sermaye piyasası faaliyetleri" özet olarak aşağıda listelenmektedir;

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri:

Aşağıdaki faaliyetler ancak yatırım kuruluşları tarafından icra edilebilir. Bu hizmetlerin müşterilere sunulabilmesi için SPK izni alınması zorunludur. 

 • Alım satım aracılığı (Emir iletimi, işlem ve portföy aracılığı)
 • Halka arza aracılık (Yüklenimde bulunarak ve yüklenimde bulunmadan)
 • Bireysel Portföy Yöneticiliği
 • Yatırım danışmanlığı
 • Saklama hizmetleri (Sınırlı saklama ve genel saklama
 • Alım satım sistemlerinin ve pazar yerlerinin işletilmesi
 • Bunların dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetler

Not: Yatırım kuruluşlarının müşterileri dışındaki taraflarla kendi portföyleri adına işlem yapmaları izne tabi değildir.

Yan Hizmetler:

Yatırım yan hizmetleri ayrıca bir yetki belgesine ihtiyaç duyulmadan yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından verilebilir.

 • Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti
 • Kredi (kredili işlem), ödünç verme (açığa satış) ve döviz hizmetleri
 • Sermaye piyasası araçları ile ilgili araştırma ve finansal analiz yapılması, genel yatırım tavsiyesinde bulunulması
 • Aracılık yüklenimi ile ilgili hizmetler (halka arz öncesi ihraççıya verilen hizmetler)
 • Finansman sağlanmasına aracılık
 • Servet Yönetimi ve finansal planlama