Sermaye Piyasası Kurulu

Terim Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye piyasalarının işleyişini düzenleyen ve yatırımcıların haklarını koruyan kuruluştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kanunlarla belirlenmiş olan temel yetki ve görevleri aşağıda özetlenmiştir; 

  • Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek,
  • Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,
  • Yatırımcıların (tasarruf sahiplerinin) hak ve yararlarını korumak,
  • Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak.

Sermaye Piyasası Kurulu 1981 yılında kurulmuş olup, 12.2012 yılında kabul edilmiş olan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermekte olup, Başbakanlık'a bağlı olmakla birlikte idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir kuruluştur. 

SPK internet sitesi: spk.gov.tr

Bu terimin ingilizce karşılığı: Capital Markets Board of Turkey ,

Bu kurumun ABD'deki karşılığı: SEC (US Securities and Exchange Commission)

Synonyms: SPK