Sermaye Piyasası Araçları

Terim Açıklama
Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kanunu 3. madde'de sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

Sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ifade eder”

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sermaye piyasası araçları dört gruba ayrılabilir;

  1. Menkul kıymet
  2. Türev araçlar
  3. Yatırım sözleşmeleri
  4. Diğer araçlar (Piyasa şartlarına göre SPK tarafından bu kapsama sokulacak olan araçlar)

Çek, poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikaları sermaye piyasası aracı olarak sayılmamaktadır.

Kıymetli evrak, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları arasındaki ilişkiyi özetlemek gerekirse, menkul kıymetlerin kıymetli evrak sınıfına girdikleri, aynı zamanda sermaye piyasası aracı oldukları, fakat tüm kıymetli evrakların sermaye piyasası aracı özelliği taşımadığı söylenebilir.

sermaye piyasası araçları ve menkul kıymetler

Şekil: Sermaye Piyasası Lisanslama Eğitim Notları

Önemli bir ayrım olarak: Sermaye piyasası kanununa göre menkul kıymetler de dahil edilmek üzere, sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluş tarafından kayden izlenmesi esastır. Kaydileştirme uygulaması ile beraber sermaye piyasası araçlarının senede bağlılığı bulunmamaktadır, bu özellikleri ile menkul kıymetler kıymetli evraklardan ayrılmaktadır. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Capital Market Instruments