Serbest Mal

Terim Açıklama
Serbest Mal

Bedelsiz sahip olunabilen mallar.

Doğada serbestçe ve bol miktarda bulunan ve sahip olmak için herhangi bir bedel ödenmesine ya da çaba harcanmasına gerek olmayan mallardır. Aynı zamanda üretimleri için de bir emek gerekmemektedir.

Hava ve güneş ışığı serbest mala örnek gösterilebilir. Bunlardan herhangi bir bedel ödemeden faydalanmak mümkündür ve bu mallar doğada tüm insanlara yetecek kadar bulunmaktadır. Doğada bulunan bir su kaynağında su serbest mal konumundayken bu suyun kaynaktan çıkarılıp şişelenmesi durumunda oluşan yeni mal ekonomik mal olarak isimlendirilir.

Ekonomik malın aksine serbest malların bir fiyatı ve maliyeti yoktur, kıt kaynakların kullanımına neden olmaz ve paylaşım sorununa yol açmaz. Serbest malların fırsat maliyeti sıfırdır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Free Goods