Serbest İşlem Platformu

Terim Açıklama
Serbest İşlem Platformu

BİST'de işlem görmeyen fakat halka açık statüsünde bulunan şirketlerin borsada işlem görebilmesi adına BİST Hisse Senedi Piyasası altında 2011 yılında kurulan bir pazardır.

Serbest İşlem Platformu'nda (SİP); ortaklık yapısı nedeniyle halka açık sayılan, halka açıklık yapısı ve finansal durum kriterleri açısından SPK'nın onayını alan işletmeler işlem görebilmektedir. Bu işletmelerin paylarının MKK kaydına alınması ve paylar üzerinde pay sahibinin hakları nı kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaması gerekmektedir.

Serbest İşlem Platformu SİP işlemleri hisse senedi piyasası işlem saatleri içinde gerçekleşmektedir. Tek fiyat işlem yöntemi kullanılan SİP'te günde 4 kez fiyat tespiti yapılmaktadır. SİP'te işlem gören paylar kredili işlem ve açığa satışa konu edilemez.

Her ne kadar sermaye piyasası araçlarının çeşitlendirilmesi ve işletmelerin hisse senedi pazarına hazırlık aşaması olması amaçlansa da Serbest İşlem Platformu, hisse senedi piyasasına göre derinliği zayıf ve daha riskli bir pazar yeri olarak görülebilir.

Bist Serbest İşlem Platformu'nun adı Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) olarak güncellenmiştir.