Sabit Maliyet

Terim Açıklama
Sabit Maliyet

Üretim miktarından bağımsız olarak katlanılan maliyetlerdir.

Toplam maliyet sabit ve değişken maliyet birleşiminden oluşur. Firma, üretim miktarındaki artışa ve azalışa bağlı olarak bazı maliyetlere daha fazla ya da daha az katlanmak durumundadır. Bu maliyetler "değişken maliyet" olarak adlandırılır.

Bazı maliyetler ise üretim miktarındaki değişimlerden etkilenmemektedir, yani üretim miktarından bağımsızdır. Firma hiç üretim yapmasa da bu maliyetlere katlanmak durumundadır.

Değişken maliyetler iş hacmine bağlı ortaya çıkarken, sabit maliyetlerin ödenme zamanı vardır. Örneğin firmanın her ay ödemekle yükümlü olduğu kiralar ya da yönetici ücretleri ile sigorta giderleri, amortisman giderleri ile faiz ödemeleri sabit maliyetler arasında sayılabilir.

Görüldüğü üzere sabit maliyetler genellikle üretim sürecine doğrudan etkisi olmayan fakat üretime yardımcı giderlerden oluşur. Fakat sabit ve değişken maliyet ayrımı asıl olarak dolaylı maliyet veya dolaysız maliyet üzerinden değil, maliyetin iş hacmine göre değişip değişmediğine bakılarak yapılmalıdır.

Ekonomideki tanımlara göre, sabit maliyet kısa dönem için geçerli bir kavramdır, uzun dönem için tüm maliyetler değişkendir. Bunun nedeni uzun dönemde firmanın ekonomik koşullara göre üretim tesisinde değişiklik yapabilecek zamana sahip olmasıdır. Firma fabrika için kira ödüyorken yeni bir fabrika binası satın alması bu duruma örnek gösterilebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Fixed Cost (FC)

Synonyms: sabit maliyetler