Revalüasyon

Terim Açıklama
Revalüasyon

Bir ülke para biriminin bir para birimi ya da diğer para birimleri karşısında değerinin yükseltilmesidir.

Revalüasyon devalüasyonun zıt anlamlısıdır. Devalüasyon gibi revalüasyon da hükümetler tarafından planlı olarak uygulanmaktadır, piyasa koşulları çerçevesinde yerli paranın diğer paralar karşısında değerinin artması farklı bir kavramdır. 

Revalüasyona uğrayan yerli paranın alım gücü artmakta, bu durumun sonucu olarak ithalatın artması, ihracatın ise azalması beklenmektedir. Revalüasyonödemeler dengesi fazlası olan ülkeler tarafından ödemeler dengesi fazlasının oluşturabileceği enflasyonu engellemek için uygulanabilmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Revaluation