Put Opsiyonu

Terim Açıklama
Put Opsiyonu

Satım opsiyonu anlamına gelmektedir.

Put opsiyon alıcısı belirli bir tarihte, bir varlığı sözleşme tarihinde anlaşılan fiyattan satma hakkını elinde bulunduran taraftır. Call opsiyonu sözleşmelerinde olduğu gibi bu hak karşılığında karşı tarafa opsiyon primi ödemesi yapmaktadır.

İlgili varlık fiyatının azalacağı düşünülüyorsa gelecekte daha yüksek fiyattan satış yapabilmek amacıyla put opsiyon sözleşmesi yapılabilir. Vade tarihinde ödenen prim ve sözleşme fiyatı spot fiyatın üzerindeyse put opsiyon alıcısı kar elde etmiş olur. Put opsiyon alıcısı bu hakkı kullanıp kullanmama konusunda serbesttir.