Proforma Gelir Tablosu

Terim Açıklama
Proforma Gelir Tablosu

Geleceğe yönelik kararların alınabilmesi adına tahmini bir gelir tablosu oluşturma yöntemidir.

Proforma gelir tablosu ile işletmenin gelir ve gider tahminleri yapılır, dönem sonunda oluşabilecek kar ya da zarar durumu belirlenir. 

Öncelikli olarak satışların tahmini düzeyi belirlenir. Satış verisi kullanılarak satılan mal maliyeti, işçilik giderleri ile yönetim giderleri tahmin edilir. Gelirler ve giderler arasındaki fark tahmini kar zarar durumunu gösterir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Pro Forma Income Statement

Bu terim ile ilgili diğer başlıklar: Proforma Bilanço