Proforma Bilanço

Terim Açıklama
Proforma Bilanço

Geleceğe dönük, tahmini olarak hazırlanan bilançodur.

Bir işletmede geleceğe dönük kararların alınabilmesi için gelecekti bilançonun nasıl oluşacağı ile ilgili bir bilgi gerekmektedir. Bu bilginin sağlanabilmesi için çeşitli varsayımlar ve tahminler üzerinde oluşturulan "proforma bilanço" kullanılır.

Bu tahmini bilanço sayesinde işletmenin gelecekteki varlık ve kaynak dengesi ölçülür. Tahmini bilançoda aktifler, pasifler den yüksekse bu, işletmenin gelecekte ek kaynağa ihtiyaç duyacağını gösterir.

Proforma bilanço hazırlama yöntemleri aşağıda listelenmiştir;

  • Yüzde yöntemi: Stok, alacak, kasa hesabı, ticari borçlar ya da sabit varlıklar gibi bilanço kalemleri satışlardaki değişimden etkilenmektedir. Öncelikle satışlara bağlı olarak değişen aktif ve pasif hesapların satışlara göre yüzdesi bulunur. Aktif ve pasif hesaplar arasındaki yüzdesel fark tahmini satış artışı ile çarpılır. Sonuç olarak, ilgili satış artışı karşılığında işletmenin ne kadar fon açığı olacağı tespit edilir.
  • Oran Yöntemi: Daha çok yeni kurulan işletmeler için kullanılan bu yöntemde işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün finansal rasyoları ve tahmini satış hacmi kullanılarak proforma bilanço düzenlenir.
  • Regresyon Yöntemi: Satışlardan etkilenen bilanço hesapları ile satışlar arasındaki ilişki regresyon yöntemi ile ortaya konmaktadır. Bu yöntemin kullanılabilmesi için işletmenin yeterli düzeyde geçmiş mali tablosunun mevcut olması gerekmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Pro Forma Balance Sheet

Bu terim ile ilgili diğer başlıklar: Proforma Gelir Tablosu