Pozitif Ekonomi

Terim Açıklama
Pozitif Ekonomi

Ekonominin neden sonuç ilişkisi ile ilgilenen koludur.

Normatif ekonomi "ne olmalı?" sorusuna cevap verirken pozitif ekonomi ise "sebep ve sonuç" ilişkilerinin analizi ile ilgilidir. Bu durumda pozitif ekonomi "neden?" ya da "nasıl?" gibi soruların cevaplarını aramaktadır. Faiz oranlarındaki artışın ekonominin diğer alanlarına etkisinin analizi pozitif ekonominin konusudur.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Positive Economics

Synonyms: Pozitif İktisat