Piyasa Kapitalizasyonu

Terim Açıklama
Piyasa Kapitalizasyonu

Halka açık, borsaya kote bir işletmenin hisse adedi ile piyasadaki hisse senedi fiyatının çarpımıdır.

Hisse senedi fiyatı borsada işlem gören güncel fiyattır, toplam hisse senedi sayısı ise ödenmiş sermayeye eşittir:

Örneğin; borsada hisse senetleri 10 TL'den işlem gören ve 10 milyon adet hisse senedine sahip bir işletmenin piyasa kapitalizasyonu 10 TL * 10 milyon adet = 100 milyon TL'dir.

Hızlı ve basit hesaplanması nedeniyle oldukça sık kullanılan bir şirket değerleme yöntemi olan piyasa kapitalizasyonu sabit bir değer değildir, hisse senedi fiyatındaki değişimlere bağlı olarak anlık artar ya da azalır.

Genellikle şirket karşılaştırmalarında, değer, güven ve büyüklük ölçüsü olarak kullanılır. Bu nedenle piyasa kapitalizasyonu yüksek şirketler büyük ve güvenilir şirketler olarak kabul edilir.

Her ne kadar piyasa değeri (borsa değeri) ölçüsü olsa da, piyasa kapitalizasyonu işletmenin özkaynak değerini gösterir. Sonuç olarak bir işletmenin gerçek değerini yansıtmıyor olabilir. Örneğin bir işletmenin hisse senedi piyasada yüksek bir fiyattan işlem görüyorsa doğal olarak bu işletmenin piyasa kapitalizasyonu da yüksek olacaktır, fakat ilgili işletmenin mali yapısı aynı değeri yansıtmıyor olabilir ve hisse senedi fiyatı borsada olması gerekenden yüksek fiyatlanmış olabilir.

Özellikle ABD borsalarında şirket karşılaştırmalarında kullanılan piyasa kapitalizasyonu (Market Cap) şirketlerin büyüklük olarak kategorilere ayrılmasında kullanılmaktadır. Dönem dönem değişmekle birlikte genel kabul görmüş kategorizasyon aşağıda listelenmiştir:

  • Large-Cap: 10 milyar $ üzeri 
  • Mid-Cap: 2 - 10 milyar $ arası
  • Small-Cap: 300 milyon - 2 milyar $ arası

Large-cap işletmeler stabil, volatilitesi (riski) düşük, small-cap firmalar ise, büyüme potansiyeli olan fakat volatilitesi (riski) yüksek işletmeler olarak görülmektedir.

Piyasa kapitalizasyonu aynı zamanda dünya borsalarının karşılaştırması için de kullanılabilir. Bir borsadaki tüm şirketlerin toplam piyasa kapitalizasyonu o ülke borsasının değerinin ölçüsüdür, borsa büyüklüğü bu şekilde ifade edilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Market Cap, Market Capitalization