Pasifler

Terim Açıklama
Pasifler

Bir işletmenin borçlar ve sermaye gibi kaynaklarını gösteren bilanço bölümüdür. 

Pasifler bilançonun sağ tarafında gösterilir. İşletmenin varlıklarını hangi kaynaklar ile finanse ettiğini gösteren, diğer bir ifade ile işletmenin üçüncü taraflara olan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri ile ortaklar tarafından konan sermayesini gösteren bölümdür.

Pasifler 3 grupta incelenir;

  • Kısa vadeli yabancı kaynaklar: Bir yıldan kısa süre içinde ödenmesi gereken borçları gösterir. Örneğin bu bölüm ticari borçlar ve finans kuruluşlarından alınan kredilerin vadesi gelen kısımlarını içerebilir.
  • Uzun vadeli yabancı kaynaklar: Bir yıldan uzun vadeli ticari, finansal borçlar ve diğer yükümlülükleri içerir.
  • Özkaynaklar: Ortakların işletmeye sermaye olarak koydukları varlıklar ile işletme bünyesinde bırakılan yani işletmeden çekilmemiş olan kar burada izlenir.  

Pasifler analiz edilirken işletmenin borçlarının vade yapısı ile aktifler in ne kadarının borçlarla finanse edildiği incelenir. Çoğu durumda varlıkların güçlü bir sermaye ile finanse ediliyor olması olumlu karşılanır. 

Bu terimin ingilizce karşılığı: Liabilities