Parafiskal Gelirler

Terim Açıklama
Parafiskal Gelirler

Çeşitli kamu kurumları ile genel kamu yararı sağlayan bazı kuruluşlar tarafından tahsil edilen ödemelerdir.

Parafiskal kelimesi "vergi benzeri" olarak Türkçe'ye çevrilebilir.

Parafiskal gelirler gelir idaresi aracılığı ile tahsil edilebileceği gibi bizzat ilgili kuruluşlar tarafından da toplanabilir. Bu nedenle kamu niteliği taşıyan meslek kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşlarının hizmetlerinden yararlananlardan ya da üyelerinden (aidat, prim gibi) gelir toplama yetkisi bulunmaktadır.

Parafiskal gelirler ilgili kuruluşların finansmanını sağlamak için kullanılmakta olup devlet bütçesine dahil edilmemektedir. 

SGK prim ödemeleri, mimar ve mühendis odalarının üye aidatları parafiskal gelirlere örnek gösterilebilir.