Para

Terim Açıklama
Para

Paranın özellikleri ve fonksiyonları bu başlıkta listelenmiştir:

Para, satın alma gücü olan, mal, hizmet ve borç bedellerinin geri ödenmesinde kullanılan, devletçe bastırılmış olup kabul gören, bu özellikleri dışında yatırım ve tasarruf özelliği taşıyan değerli varlıktır.

Paranın Özellikleri:

 • Taşınabilirlik
 • Dayanıklılık
 • Bölünebilirlik
 • Homojenlik
 • Standart olma
 • Genel kabul görme
 • Taklit edilememe
 • Zaman içinde değerini koruyabilmesi

Paranın Fonksiyonları (İşlevleri):

 • Değişim aracı olması
 • Değer ölçüsü olması
 • Yatırım ve tasarruf aracı olması
 • Ekonomi politikası aracı olması

Bu terimin ingilizce karşılığı: Money, Functions of Money