Öz Sermaye Karlılığı

Terim Açıklama
Öz Sermaye Karlılığı

Net karın öz sermayeye oranıdır.

Öz Sermaye Karlılığı = Net Kar / Öz Sermaye

Öz sermaye işletme varlıklarını ortaklar aracılığıyla ve dağıtılmayan karlar ile finanse eden bilanço bölümüdür. Öz sermaye karlılığı işletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında ne kadar kar elde ettiklerini, yani her bir birim sermaye karşılığında kaç birim kar yaratıldığını göstermiş olur. Önemli bir karlılık göstergesi olan ROE, aynı zamanda bir yönetim performansı göstergesidir. Yüksek ROE işletme kaynaklarının verimli kullanıldığını gösterir.

Bir diğer bakış açısıyla ROE işletmeden çok işletme ortaklarını ilgilendiren bir veridir. İşletme ortaklarının yatırımları sonucunda ne kadar kazanç sağladıklarını gösterir. ROE hisse başına kar ile karıştırılmamalıdır. Hisse başına kar (EPS) hesaplamasında ödenmiş sermaye kullanılır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Return on Equity, ROE

İlgili Terimler: Dupont Analizi

Synonyms: Öz Kaynak Karlılığı