Öz Sermaye Çarpanı

Terim Açıklama
Öz Sermaye Çarpanı

Toplam aktiflerin öz sermayeye oranı ile hesaplanır.

Bir diğer finansal kaldıraç hesaplaması da öz sermaye çarpanıdır. Öz sermaye çarpanı bir işletmenin yabancı kaynak ve öz sermaye dağılımını anlamak ve riskini ölçebilmek adına yatırımcılar ve finansörler tarafından kullanılmaktadır.

Öz Sermaye Çarpanı = Toplam Aktifler / Öz Sermaye

Hesaplama sonucunda çıkan katsayı varlıkların öz sermayenin kaç katı olduğunu gösterir. Bir işletmenin aktif toplamı 100 Milyon TL ve Öz sermayesi 25 milyon TL ise bu işletmenin öz sermaye çarpanı 4 'tür. Buradan işletme varlıklarının 4 'te 1'inin öz sermaye ile finanse edildiği anlaşılabilir.

Öz sermaye çarpanının yüksek olması, yüksek kaldıraç kullanıldığını, yani varlık finansmanının daha çok borçlanma yoluyla yapıldığını gösterir. Bu oranın düşük olması beklenirken benzer oranlarda olduğu gibi her zaman finansmanın yüksek öz kaynak kullanımı ile yapılması doğru olmayabilir, bazı durumlarda borçlanma yoluna gitmek öz kaynak karlılığı nı artırabilir ya da işletmeye daha az maliyetli olabilir. 

Bu terimin İngilizce Karşılığı: Equity Multiplier, EM

Synonyms: Öz Kaynak Çarpanı