Ortalama Ürün

Terim Açıklama
Ortalama Ürün

Değişken girdi başına düşün üretim miktarıdır.

Ortalama ürün = Toplam Ürün / Değişken Girdi Miktarı

Marjinal ürün, ortalama ürün ve toplam ürün mikroekonomide kullanılan üretim kavramlarıdır. Toplam ürün, üretim sürecine eklenen değişken girdiler sonucunda elde edilen çıktıyı belirtmektedir. Ortalama ürün ise kullanılan bu değişken girdilerin her birine düşen üründür.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Average Product (AP)