Ordino

Terim Açıklama
Ordino

Borsa ve dış ticarette kullanılan emir, talimat anlamına gelen italyanca kökenli terimdir.

Dış ticarette kullanılan anlamı ile malın yükleme veya boşaltılması öncesinde taşımacıya hitaben düzenlenen emir mektubudur. Konşimento karşılığında malın alıcı tarafından gümrükten çekilebilmesi için gereken talimattır, mal sahibinin işlemleri tamamlandıktan sonra ordino gümrük idaresine teslim edilir.

Borsada ise müşterilerin aracı kurumlara verdikleri alım satım emirlerini temsil eden imzalı belgedir.

Bu terimin İngilizce karşılıkları: Order, Stock market order