Ordinal Fayda

Terim Açıklama
Ordinal Fayda

Faydanın bir fayda ölçüsü ile ölçülemeyeceğini savunan görüştür.

Kardinal fayda teorisi faydanın ölçülebilirliğini savunurken ordinal fayda teorisi ise faydanın birim olarak hesaplanamayacağını fakat mal ve hizmetlerden elde edilen faydanın sıralanabileceğini savunmaktadır. Bireyin tükettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği fayda "tercih sırası" şeklinde gösterilebilir. İki malın tüketim miktarı ve elde edilen fayda arasındaki ilişki "farksızlık eğrisi" ile gösterilmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Ordinal Utility