Ölçeğe Göre Getiri

Terim Açıklama
Ölçeğe Göre Getiri

Üretim faktörlerindeki, yani girdilerdeki artış ile çıktı miktarı ve üretim verimliliğindeki artış oranı arasındaki ilişkidir.

Ölçeğe göre getiri üretim fonksiyonu ile doğrudan ilgilidir. Girdi miktarı ile çıktı miktarı arasındaki ilişkiyi baz almaktadır. Örneğin girdi miktarındaki 2 kat artış çıktı miktarını 2 kat, 2 katından daha az ya da fazla artırabilir.

Ölçeğe göre getiri üç başlık altında incelenebilir;

Ölçeğe Göre Artan Getiri (a) Girdi miktarındaki belli oranlarda artış çıktı miktarında daha fazla oranda bir artış sağlıyorsa,

Ölçeğe Göre Sabit Getiri (b): Girdi miktarındaki belli oranlarda artış çıktı miktarında aynı oranda artış sağlıyorsa

Ölçeğe Göre Azalan Getiri (c): Girdi miktarındaki belli oranlarda artış çıktıda daha az oranda bir artış sağladığı durumda gerçekleşmektedir.

Girdi miktarı %20 arttırıldığında çıktı miktarı % 10 artıyorsa ölçeğe göre azalan getiri, % 20 artıyorsa ölçeğe göre sabit getiri, %25 artıyorsa ölçeğe göre artan getiri vardır.

Aşağıda zarf eğrisi (Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi) üzerinde ölçeğe göre getiri alternatifleri gösterilmektedir:

ölçeğe göre getiri ve zarf eğrisi

"Ölçeğe göre getiri" ve "ölçek ekonomileri" benzer kavramlar olmakla birlikte temelde farklı anlamları bulunmaktadır. Ölçek ekonomileri çıktı miktarındaki değişim ile "ortalama maliyeti" baz alırken ölçeğe göre getiri kavramı "miktar" ile ilgilidir.  

Bu terimlerin İngilizce karşılıkları: Returns to Scale, Constant Returns to Scale, Increasing/decreasing Returns to Scale