Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Terim Açıklama
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Üretim sürecinde tamamen tüketilen varlıkların, ömrü üretim faaliyetinin zaman ve yoğunluğuna bağlı olan giderlerin aktifleştirilmesidir.

Özel tükenmeye tabi varlıklar madencilik sektörü için kullanılan bir hesap grubudur. Bir madencilik işletmesi faaliyette bulunduğu maden rezervinin ya da petrol yatağının sahibi konumunda değildir, bu rezervlerin tamamı devlet mülkiyetindedir, bu durumda maden rezervlerini kendi bilançosunda bir varlık olarak gösteremez. Ancak madencilik işletmesi bu maden yatağında belirli bir süre üretim yapma hakkına sahiptir.  

Madencilik sektöründe üretime geçiş aşaması oldukça maliyetli ve uzun bir süreçtir. Maden işletmeleri bu süreçte doğal kaynakların aranması ve çıkarılması için yaptıkları giderleri varlık olarak gösterme hakkına sahiptir, ilgili harcamalar bilanço nun aktifler bölümünde duran varlıklar alt hesabı olarak "özel tükenmeye tabi varlıklar" hesabında izlenmektedir. Bu hesabın kullanılabileceği faaliyet alanlarına maden ocakları, taş ocakları, petrol kuyuları, ormanlar örnek olarak gösterilebilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Depletable Assets