Nosyonal Değer

Terim Açıklama
Nosyonal Değer

Nosyonal değer ya da nosyonal esas kısaca bir türev kontratını oluşturan varlıkların toplam değeridir.

Nosyonal değer futures, swap ve opsiyon piyasasında kullanılan bir kavramdır.

Nosyonal değer futures ve opsiyon piyasasında bir kontratı oluşturan varlık adedi (sözleşme büyüklüğü) ile varlığın güncel birim fiyatının çarpılması ile hesaplanmaktadır. Kısaca kontrat değeri olarak tanımlanabilir.

Örneğin bir futures kontrat 10 birim varlıktan oluşuyorsa ve varlık fiyatı 1000 TL ise bir kontratın nosyonal değeri 10*1000 = 10.000 TL olarak hesaplanır. (Varlığın güncel fiyatı değişirse nosyonal değer de değişmiş olur)

Bist pay senedi vadeli işlemler piyasasında 1 adet kontrat 100 adet paydan oluşmaktadır. Bir hisse senedinin vadeli işlemler fiyatı güncel olarak 4 TL'den işlem görüyorsa 1 adet pay vadeli sözleşmesinin nosyonal değeri 400 TL olur. 

Swap işlemlerinde ise üzerinden faiz ödemelerinin hesaplandığı tutar nosyonal değerdir. Faizler el değiştirirken taraflar arasında bu tutar el değiştirmez. Örneğin iki taraf birbirleri ile 1 milyon $'lık sabit ve değişken faiz takası yapmışsa bu işlemde nosyonal değer 1 milyon $'dır. 

Bu terimin İngilizce karşılığı: Notional Principal

Synonyms: nosyonal esas