Normatif Ekonomi

Terim Açıklama
Normatif Ekonomi

Ekonominin "ne olmalı?" sorusuna cevap vermeye çalışan koludur.

Ekonomi bilimini normatif ve pozitif ekonomi olarak iki ana kola ayırmak mümkündür. Normatif ekonomi, ekonomideki hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri ortaya koymaya ve bu yönde öneriler sunmaya çalışır. Bu durumda  "işsizlik oranı, enflasyon ya da büyüme oranı ne olmalı?" sorusu normatif ekonomi yaklaşımı ile ilgilidir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Normative Economics

Synonyms: Normatif İktisat