Nominal Değer

Terim Açıklama
Nominal Değer

Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı değerdir.

İtibari değer olarak da kullanılmaktadır. Nominal değer finans ve ekonomide kullanılan önemli bir kavramdır. Nominal kelime anlamı olarak "yazılı, ismen varolan" anlamlarına gelmektedir.

Finansta nominal değer hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı değeri için kullanılmaktadır;

Hisse senetlerinde nominal değer, bir işletmede toplam sermayenin belirlenmesi ve kayıt altına alınması için gereken muhasebe işlemleri için kullanılmaktadır. Tahvillerde nominal değer ise ilgili tahvilin vadesi sonundaki değerini göstermektedir. Örneğin nominal değeri 100 TL olan bir tahvilin sahibi tahvilin vadesinde 100 TL ödeme alır. 

Ekonomide kullanılan anlamı ile nominal, belirli bir yıla ya da döneme ait, enflasyonla düzeltilmemiş veri anlamına gelmektedir. Örneğin, enflasyon etkisinden arındırılmamış, cari fiyatlarla hesaplanan GSYİH nominal GSYİH olarak adlandırılmaktadır. Aynı şekilde nominal faiz de enflasyondan arındırılmamış faiz oranı anlamına gelmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Par Value, Face Value