Nitelikli Yatırımcı

Terim Açıklama
Nitelikli Yatırımcı

Belirli şartları karşılayan kuruluşlar ile, en az bir (1) milyon TL varlığı olan gerçek kişileri tanımlamak için kullanılır.

SPK tebliğlerinde nitelikli yatırımcı aşağıdaki şekilde detayları ile tanımlanmaktadır;

  • Yerli ve yabancı kolektif yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri;
  • Konut ve varlık finansmanı fonları, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri;
  • Emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ve kamuya yararlı dernekler, kamu kurumları;
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilecek diğer kurumsal yatırımcılar;
  • Sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az bir (1) milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmıştır.

Borsa İstanbul nezdinde ya da çeşitli finansal araçların alınıp satılmasında yalnızca nitelikli yatırımcıların katılımına özel bazı hizmet ve uygulamalar bulunmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Accredited Investor