Net İşletme Sermayesi

Terim Açıklama
Net İşletme Sermayesi

Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka eşittir. Kısa vadeli likidite göstergesidir.

Net İşl. Sermayesi = Dönen varlıklar - Kısa vadeli borçlar

Dönen varlıklar işletmenin likit ve likit benzeri varlıklarını, kısa vadeli borçlar ise vadesi 12 aydan kısa olan borçları göstermektedir. Bu farkın pozitif olması işletmenin faaliyetlerini devam ettirebileceğini ve arttırarak büyütebileceğini gösterir. Aynı işletmenin borçlarını geri ödeme riski olarak değerlendirilecektir. Net işletme sermayesinin negatif olması ise kısa vadede işletmenin faaliyetleri ve yükümlülükleri ile ilgili sorunlar yaşayabileceği yorumu yapılır. Eksi yönde artan net işletme sermayesi işletmenin düşük verimlilik ile faaliyet gösterdiğinin bir ipucu olabilir ve çok yüksek net işletme sermayesi açığı işletmenin iflas etmesine neden olabilir.

Net işletme sermayesi açığı olan bir işletme nakit yaratan faaliyetlerini arttırarak, stok satışı yaparak, borç vadelerini uzatarak ya da alacak vadelerini kısaltarak bu açığın kapanmasını sağlayabilir. Analizlerde tek bir dönem yerine dönemler itibariyle net işletme sermayesindeki değişim trendinin incelenmesi daha doğru sonuçlar verecektir.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Net Working Capital