Net Hata Noksan

Terim Açıklama
Net Hata Noksan

Ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye dengesi ile açıklanamayan döviz giriş ve çıkışları için kullanılan hesaptır.

Ödemeler dengesi alt kalemlerinde sermaye hareketleri ve cari işlemler dengesinin, resmi rezerv değişimlerine eşitliği söz konusudur. Fakat bu eşitlik gerçek hayattaki hesaplamalara yansımayabilir. Bu durumda hesaplamalarda bir hata ya da eksiklik olduğu düşünülür. Bu eksiklik ve hataların farklı nedenleri olabilir, örneğin ihracat bedellerinin kayıt tarihi ile ilgili farklar ya da anketler aracılığıyla toplanan bazı verilerde oluşan tutarsızlıklar bu farklara yol açabilir. Kayıt dışı fon akışları da bu hesabın büyümesine neden olmakla birlikte net hata ve noksan hesabını yalnızca kayıt dışı fonlara bağlamak doğru değildir.

Sonuç olarak;

  • Net hata noksan hesabının pozitif olması ülkeye hangi kalemler aracılığı ile olduğu bilinmeyen bir döviz girişini gösterir.
  • Net hata noksan kaleminin negatif olması ise hangi kalemler ile olduğu bilinmeyen bir döviz çıkışını gösterir. 

Hesaplanan ve gerçekleşen ödemeler dengesi değerleri arasındaki fark net hata noksan hesabı olarak kaydedilir ve denge sağlanır. Net hata noksan hesabının çok büyük değerler alması beklenmez.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Net errors and omission account