Müteselsil

Terim Açıklama
Müteselsil

Zincirleme ya da dayanışmalı anlamına gelmektedir.

"Müteselsil" sıklıkla müteselsil borç, müteselsil kefil gibi kavramlarla beraber kullanılmaktadır. Müteselsil sorumluluk birden çok kişinin bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde sırayla (zincirleme) olarak ve tek başına sorumluk durumudur.

Müteselsil borçlu, alacaklıya karşı asıl borçlu gibi borcun tamamını ödemekle yükümlüdür. Yükümlülüğün bir kısmı yerine getirildiyse kalan bedelden müteselsil borçlular sırayla sorumludur.

Kefalet ilişkisinde de müteselsil kefil borçlu ile aynı derecede sorumluluğa sahiptir. Adi kefalette alacaklı önce asıl borçludan ödeme talep edebilir, ödeme yapılmaması durumunda ise kefilden ödeme talep edebilir. Müteselsil kefalet durumunda alacaklı istediği takdirde direk olarak kefile karşı hukuksal takip başlatabilir.

Bu terimin ingilizce karşılıkları: Joint Debt, Joint Guarantor