Moratoryum

Terim Açıklama
Moratoryum

Borçlunun ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tamamını ya da bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. 

Genellikle dış borçlarını ödeyemeyen ülkeler için "moratoryum ilan etmek" şeklinde kullanılmaktadır. Moratoryum sonucunda borç devam eder, karşılıklı anlaşmalar ile borçlar yeniden yapılandırılabilir ya da ödeme vadeleri ertelenebilir.

Türkiye 1958 yılında mali sıkıntılar nedeniyle moratoryum ilan etmiştir.

İngilizcede moratoryum; bir "aktivitenin durdurulması" ya da "izin verilmemesi" anlamında da kullanılmaktadır.