Mobilite

Terim Açıklama
Mobilite

Piyasaya giriş çıkışların serbest olduğu durumdur.

Mobilite tam rekabet piyasasının oluşması için gerekli koşullardan biridir. "Akışkanlık koşulu" olarak da bilinmektedir. Mobilite koşulunun sağlandığı bir piyasada üretim faktörleri sektörler ya da ülke ve şehir gibi lokasyonlar arasında en yüksek getiriyi elde etmek için kolayca yer değiştirebilir.