Menşe Şahadetnamesi

Terim Açıklama
Menşe Şahadetnamesi

Uluslararası ticarette bir malın hangi ülkeye ait olduğu, yani hangi ülkede üretildiği konusunda bilgi veren belgedir.

Uluslararası ticarette ülkeler arası anlaşmalar nedeniyle bir malın orjini önem taşımaktadır. Örneğin bazı ülkelerden ithal edilecek malların vergisi farklı olabilir, ya da bazı ülkeler çeşitli ithalat kısıtlamalarına tabi tutulmuş olabilir.

Menşei şahadetnamesi ihracatçılar tarafından hazırlanmakta olup ilgili ihracatçının ülkesinde bağlı bulunduğu sanayi ya da ticaret odası tarafından onaylanmaktadır. Malın gönderileceği ülkedeki konsolosluk ya da elçilikte de onaylanması mümkündür.

Belgenin yasal dayanağı 4458 sayılı gümrük kanunudur.

Bir ülkede üretilen ürünler, çıkarılan doğal kaynaklar ile gıda maddeleri menşei şahadetnamesine konu ticari ürünlere örnek gösterilebilir. Aynı zamanda çeşitli ürünlerin ithal edilip ilgili ülkede birleştirilerek büyük oranda değişikliğe uğratılması suretiyle tekrar ihraç edilmesi durumunda da malın menşei ihracatı yapan firmanın ülkesi kabul edilmektedir.

Menşei şahadetnamesi A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler dışında kalan ülkeler ile ticarette kullanılmaktadır.

Menşe Şahadetnamesinde yer alan bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

  • Gönderici ve alıcı, Mal ile ilgili bilgiler (Malın cinsi, özelliği ve ambalajı)
  • Koli adedi ile  net ve brüt ağırlığıMalın birim fiyatı ve değeri
  • Malın yüklendiği aracın ismi ve hareket tarihi,
  • Yükleme limanı veya yükleme yeri,
  • Malda yapılan değişiklik ile Türk menşeli sayılıyorsa belirtilmesi

Bu terimin İngilizce karşılığı: Certificate of Origin