Menkul Kıymet

Terim Açıklama
Menkul Kıymet

Yatırım amacı taşıyan kıymetli evraklar menkul kıymet olarak adlandırılmaktadır. Menkul kıymetler bir ortaklık hakkı ya da alacak hakkını temsil edebilir.

Menkul "bir yerden bir yere taşınabilir mal" anlamına gelmektedir. Gayrimenkul ise bilindiği üzere taşınmaz mallar için kullanılan isimdir.

Menkul kıymet anlamı "taşınabilir kıymet" olarak özetlenebilir. Fakat her kıymetli evrak menkul kıymet sınıfına girmemektedir. 

Menkul kıymetler SPK Kanunu 3. maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

"Menkul kıymetler Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere;
  1. Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını,
  2. Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını ifade eder"

Aşağıda menkul kıymetlere örnekler verilmiştir;

Menkul kıymetler sermaye piyasası araçları arasındadır. Özet olarak tanım kullanım amacına göre yapılırsa, yatırım amacı taşıyan kıymetli evraklar menkul kıymet sınıfına girmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Securities