Marjinal Ürün

Terim Açıklama
Marjinal Ürün

Üretime eklenen her bir emek faktörünün toplam çıktıya olan katkısını belirtmektedir.

Mikroekonomi 'nin önemli konularında birisi de üretim ve maliyet ilişkisidir. Üretimde kullanılan kavramlar aşağıda sıralanmıştır:

Emek faktörü, yani "iş gücü" kısa dönem için değişken maliyettir. İşletme, kısa dönemde emek faktöründe değişiklik yaparak toplam üretimini değiştirebilir. 

Üretime daha çok değişken girdi eklenmesiyle toplam ürün belirli bir seviyeye kadar artış göstermekte fakat belirli bir süre sonra üretim sürecine eklenen her bir birim değişken girdinin toplam üretime etkisi (Marjinal ürün) azalmakta ve daha sonra ise toplam çıktıya negatif etkisi olmaktadır. Bu durum azalan verimler kanunu" ile açıklanmaktadır.

Özet olarak değişken girdilerde artış belirli bir süre sonra üretimin verimliliğini azaltmaktadır.

Marjinal ürün son bir değişken girdinin toplam çıktıya katkısını gösterirken marjinal maliyet son bir birim çıktının toplam maliyet 'e katkısını ölçmektedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Marginal Product (MP)