Marjinal Tüketim Eğilimi

Terim Açıklama
Marjinal Tüketim Eğilimi

Net gelirde oluşan değişimin harcamalarda ne kadarlık bir değişim yarattığını gösteren ölçüdür.

Marjinal tüketim eğilimi Keynesyen makroekonomik teorinin önemli kavramlarından birisidir.  

Marjinal tüketim eğilimi (MPC) harcamalardaki artışın gelirdeki artışa oranıdır diyebiliriz: Örneğin bir tüketicinin geliri 1.000 TL artıyorsa ve bu gelirin 700 TL si tüketimde kullanılıyorsa MPC = 700/1.000 olmak üzere 0.70 olarak hesaplanır.

Yukarıdaki örneğe göre ilgili tüketicinin her 1 TL'lik ilave gelirinin 70 kuruşu harcamalarda kullanılmakta, 30 kuruşu tasarruf edilmektedir.

Bu durumda (1-MPC) formülü ile marjinal tasarruf eğilimi (MPS) hesaplanabilir. Örneğe göre MPS = 300/1.000 şeklinde de 0.30 olarak hesaplanabilir.

Ek olarak MPC ve MPS 0 ve 1 arasında bir değer alır. İkisinin toplamı ise 1'e eşittir: 

Marjinal Tüketim Eğilimi + Marjinal Tasarruf Eğilimi = 1

MPC ve MPS bir ülke ekonomisi ölçeğinde düşünüldüğü takdirde "çarpan etkisi" nin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Marginal Propensity to Consume (MPC), Marginal Propensity to Save (MPS)

Synonyms: marjinal tasarruf eğilimi