Marjinal Maliyet

Terim Açıklama
Marjinal Maliyet

Üretilen her bir birim ürünün toplam maliyete katkısıdır.

Marjinal maliyet "ilave bir birim malın üretim maliyetidir" de diyebiliriz, bu durumda toplam maliyetteki değişimin miktardaki değişime oranı şekline formüle edilebilir. Üretilen her bir birim malın maliyeti ilk önce azalan, bir noktada minimum seviyeye inen fakat üretim miktarı arttıkça artan bir seyir gösterir.

Bilindiği üzere sabit maliyetler üretim hacminden bağımsızdır. Bu durumda sabit maliyet değişimleri marjinal maliyeti etkilemeyecektir.

Marjinal maliyet tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem firma dengesi koşulunu tanımlamak açısından önemlidir:

Tam Rekabet Piyasasında Denge=Fiyat(P)= Marjinal Maliyet (MC)= Marjinal Gelir (MR)

Marjinal maliyet (MC) eğrisi ortalama maliyet eğrisini minimum noktasında keser

Bu terimin İngilizce karşılığı: Marginal Cost (MC)