Marjinal İkame Oranı

Terim Açıklama
Marjinal İkame Oranı

İki mal arasında birbirleri yerine tercih edilme oranıdır.

Tüketici farklı mal sepetleri oluşturarak aynı faydayı sağlayabilir. Örneğin toplam fayda değişmeden bir miktar elmadan vazgeçerek daha fazla muz satın alabilir. Bu durumda tüketici belirli bir miktar elmayı yine belirli bir miktar muz ile değiştirmeye hazırdır. Tüketicinin bir birim X malı için vazgeçeceği Y malı marjinal ikame oranını gösterir.

1 birim X elde etmek için 3 birim Y den vazgeçen bir tüketicinin marjinal ikame oranı formülü aşağıdaki şekilde oluşturulabilir:

MRSxy= dy/dx

MRSxy= 3

Ordinal fayda teorisine göre bir tüketicinin aynı fayda seviyesini sağlamak için iki mal arasında oluşturacağı sepet farksızlık eğrisi üzerinde gösterilmektedir. Farksızlık eğrisinin eğimi marjinal ikame oranına eşittir. Bu da farksızlık eğrisi üzerinde aşağı (X eksenine doğru) gidildikçe marjinal ikame oranı düşer.

Not olarak farksızlık eğrisinin eğimi negatif olduğundan eğimi mutlak değer olarak yorumlamak gerekir. Marjinal ikame oranı pozitif bir sayıdır. 

Tüketicilerin aynı mallar için marjinal ikame oranları birbirinden farklı olabilir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Marginal Rate of Substitution

Synonyms: Marjinal İkame Haddi