Marjinal Fayda

Terim Açıklama
Marjinal Fayda

İlave tüketilen her birim malın ya da hizmetin toplam faydaya katkısıdır.

"Marjinal" kelimesi matematikte "son birim" anlamına gelmektedir. Marjinal fayda bir malın tüketilen her ek biriminin daha önceki tüketilen birimlerden elde edilen toplam fayda da yarattığı değişikliği gösterir. Özet olarak son tüketilen birimin faydasıdır.

MU = Toplam Fayda Değişimi / Tüketilen miktar değişimi

Marjinal fayda doğrusu negatif eğimlidir, yani tüketilen miktar arttıkça tüketicinin ihtiyacı ve sonuç olarak marjinal fayda azalmaktadır. Bir süre sonra negatif değer alır. Bu yasa "Azalan marjinal fayda yasası" olarak bilinmektedir.

Marjinal fayda sıfır olduğunda toplam fayda maksimum seviyesindedir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Marginal Utility (MU)