Maastricht Antlaşması

Terim Açıklama
Maastricht Antlaşması

7 Şubat 1992'de imzalanan bu anlaşma ile 1957 yılında kurulan Avrupa Ekonomi Topluluğu resmen Avrupa Birliği adını almış ve Euro kullanan ülkeler arasına katılma kriterleri de bu anlaşma ile belirlenmiştir.

Maastricht Hollanda'nın Belçika sınırında yer alan bu kent Avrupa Birliği açısından büyük önem taşımaktadır. 1991 yılında Avrupa Topluluğu 'nun ekonomik ve parasal bir birlik haline dönüştürülmesi için yine aynı kentte karar alınmış, 1992 yılında imzalanan bu anlaşma 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. AB'ye üye olma şartları Kopenhag Kriterleri ile belirlenirken, AB üyesi ülkelerin Euro Para ve Ekonomi birliğine giriş kriterleri ise Maastrcicht Kriterleri ile belirlenmiştir. 

Maastricht Kriterleri

  1. Enflasyon oranları: Üye bir ülkenin enflasyon oranı, diğer üye ülkeler arasında en düşük enflasyona sahip 3 ülkenin ortalamasından %1.5 fazla olmamalıdır.
  2. Kurlar: Üye ülkelerin ulusal paraları belirlenmiş dalgalanma sınırları içinde kalmalı (%15) ve son iki yıl içinde ulusal para birimi diğer üye ülke para birimleri karşısında devalüasyona uğramamış olmalıdır. 
  3. Uzun Vadeli Faiz Oranları: Üye bir ülkenin faiz oranları fiyat istikrarı bakımından en iyi üç üye ülkenin uzun vadeli faiz oranları ortalamasını %2 üzerinde aşamaz.
  4. Ülke Borçlanması: Üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYİH hasılalarına oranının %3'ü aşmaması, kamu borç stoklarının, GSYİH oranının %60'ı geçmemesi zorunludur.
Synonyms: Maastricht Kriterleri