Kurumsal Olmayan Nüfus

Terim Açıklama
Kurumsal Olmayan Nüfus

Üniversite yurtları, yetimhane, huzurevi, özel nitelikteki hastane, hapishane, kışla ve bunun gibi kurumsal yerlerde değil, hanelerde ikamet eden nüfustur.

Kurumsal olmayan nüfus işgücü istatistikleri için önemli bir veridir, hanehalkı işgücü anketleri bu kişiler üzerinde düzenlenmektedir, yukarıda tanımlanmış yerlerde ikamet eden "kurumsal nüfus" işgücü istatistiklerinde kapsam dışı tutulmaktadır. 

Kurumsal olmayan nüfus içerisinde 15 yaş ve üzerindeki kişilerin toplamı "kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus" olarak adlandırılmaktadır. Bu kişiler ise "istihdam oranı" ya da "işgücüne katılma oranı" gibi işgücü ve istihdam istatistiklerinin oluşturulmasında baz alınan asıl nüfusu oluşturmaktadır. 

Kur. olmayan çalışma çağındaki nüfus=İstihdam edilenler+işsizler+İşgücüne dahil olmayan nüfus

Bu terimin İngilizce karşılığı: Non-institutional Population

Synonyms: kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus