Kotasyon

Terim Açıklama
Kotasyon

Borsa yönetmeliğinde yer alan şartları taşıyan sermaye piyasası araçlarının ilgili oldukları pazar listesine alınmaları ve bu pazarda işlem görmelerine izin verilmesidir.

"Borsaya kote olmak" şeklinde de kullanılmaktadır. Borsaya kote olan sermaye piyasası araçları ilgili borsada sürekli işlem görebilmektedir, kote edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kendileri için oluşturulan pazarlarda işlem görebilir. Bu pazarlar "kot dışı pazar" olarak adlandırılmıştır.

Bir şirkete ait payların aynı borsa pazarına kote edilebilmesi için pay sahiplerine tanınmış hakların kısıtlanmamış ya da herhangi bir şekilde farklı imtiyazlar tanınmamış olması gerekmektedir.  

Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç  edilecek olan payların borsa yönetimine bildirilmesi "ilave kotasyon" olarak adlandırılmaktadır. 

Borsa yönetimi tarafından önceden belirlenmiş olan şartların kaybedilmesi durumunda ilgili sermaye piyasası araçları nın borsa kotundan çıkarılması (kottan çıkarma) mümkündür.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Listing