Konvertibilite

Terim Açıklama
Konvertibilite

Bir ülke parasının başka ülke paraları ile değiştirilebilir olduğunu belirten kavramdır.

"Konvertibl" kelime anlamı "değiştirme" dir. Paraların birbirleri ile değiştirilebilmesi dünya ticareti açısından büyük önem taşımaktadır. Uluslararası ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için para birimleri "çapraz kur" ya da "parite" adı verilen ölçüler ile birbirlerine dönüştürülebilmektedir. Bu tür para birimleri "konvertible para" olarak adlandırılmaktadır.

Bir ülke parasının diğer para birimleri ile değiştirilebilir kabul edilebilmesi için bazı şartları karşılıyor olması gerekir. Öncelikli olarak ilgili ülkede ticaret ve sermaye hareketleri üzerinde sınırlamaların olmaması gerekmektedir. İkinci olarak ise ilgili ülkenin mali yapısının güven veren bir görüntüde olması, belirli bir seviyede ihracat gerçekleştiriyor olması ve yeterli döviz rezervi bulunduruyor olması beklenmelidir.

Yerel paranın hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan, serbestçe diğer dövizlere çevrilebilmesi anlamına gelen tam konvertibilite, değişimde çeşitli kısıtlamaların getirildiği kısmi konvertibilite, ve son olarak değişime konu olmayan paralar için kullanılan nonkonvertibilite olmak üzere üç farklı konvertibiliteden bahsedilebilir. Kuzey Kore Wonu ve Küba Pesosu konvertibl olmayan para birimlerine örnek olarak gösterilebilir.

Konvertibilite serbestçe değiştirilebilirlik özelliğini tanımlarken "rezerv para" ilgili paranın kullanılabilirliğini tanımlamaktadır.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Convertibility

Synonyms: konvertibl