Konşimento

Terim Açıklama
Konşimento

Üzerinde taşınan mal ile ilgili her türlü bilgiyi barındıran kıymetli evraktır.

Kelime italyanca kökenlidir ve "bilgi" anlamına gelen "conoscimento" kelimesinden dilimize geçmiştir.

Konşimento ya da diğer kullanımıyla konişmento, taşıyan, kaptan ya da taşıyanı temsil eden acente tarafından düzenlenir. Taşınacak malın taşınmak üzere teslim alındığını ve gemiye yüklendiğini gösteren belgedir. Bu belge taşınan mal ile ilgili tüm bilgileri içermektedir, belge üzerinde taşınan malın cinsi, ağırlığı, ebatları, çıkış ve varış yeri ile alıcı bilgileri gibi bir çok detay bulunur. Bu evrağın düzenlenmesindeki asıl amaç göndericinin alıcı ile yaptığı sözleşmeye uygun olarak malları hazırladığı ve taşıyıcıya teslim ettiğini belgelemektir. Konşimentonun alıcı tarafından ibrazı sonucunda mallar alıcıya teslim edilir.  

Konşimento malı temsil eden bir belgedir, bu belgenin el değiştirmesi malın mülkiyetinin de el değiştirmesi anlamına gelir, bu durumda konşimentoyu elinde bulunduran kişi malı teslim alma hakkına sahiptir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Bill of Lading

Aşağıda konşimento örneği görülebilir;

konşimento örneği