Kolektif Yatırım Kuruluşu

Terim Açıklama
Kolektif Yatırım Kuruluşu

"Kolektif yatırım kuruluşları" ifadesi yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları için kullanılmaktadır.

Kolektif ismi, ortaklaşa, müşterek anlamına gelen ingilizce "collective" kelimesinden gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere kolektif yatırım kuruluşları birikimlerini sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları toplu olarak değerlendiren kurumlardır. 

Kolektif kuruluşlar; bireysel yatırımcıların küçük birikimlerle ve limitli uzmanlıkları ile sermaye piyasalarında daha az risk alarak yatırım yapabilmelerinin önünü açmaktadır. Küçük birikimlerin, uzman kişiler tarafından toplu halde değerlendirilmesi küçük sermaye sahipleri için daha avantajlı olabilmektedir.

Yatırım ortaklıkları, ayrı birer tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır, yatırım fonları ise başka bir tüzel kişiye bağlı olarak bir sözleşme aracılığı ile kurulan kuruluşlardır.

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım kuruluşları ile kolektif yatırım kuruluşları ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemizde, kolektif yatırım kültürünün gelişmesi için bu kurumlara birçok vergi avantajı getirilmiştir.

Synonyms: kolektif yatırım kuruluşları