Kıymetli Evrak

Terim Açıklama
Kıymetli Evrak

Taşıdığı hakkın senetten ayrı düşünülemediği belgeler kıymetli evrak olarak adlandırılmıştır.

Kıymetli evraklar Türk Ticaret Kanunu ile tanımlanmış olup bu bilgiler çerçevesinde kıymetli evrakları; "taşıdıkları haklar ancak kendileri ile beraber kullanılabilen belgelerdir" şeklinde tanımlayabiliriz. Ek olarak kıymetli evraklar, düzenlenme nedenlerinden bağımsız olarak tek başlarına üzerlerinde yazılı hakkı temsil ederler.

Kıymetli evraklar bir ortaklık hakkı, alacak hakkı ya da aynı hakkı temsil edebilirler.

Kıymetli evrak ve menkul kıymet tanımları çoğu zaman karıştırılabilmektedir. Her menkul kıymet kıymetli evrak sınıfına girerken, her kıymetli evrak menkul kıymet değildir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Commercial Paper, Negotiable instrument,Valuable papers