Kısa Dönem

Terim Açıklama
Kısa Dönem

Genel anlamda bir finansal varlığın bir yıl ya da daha kısa süreli elde tutulması anlamında kullanılır. Muhasebe, ekonomi ve finans açısından farklı anlamlara gelebilir.

Muhasebede bir yıl içinde gerçekleşecek yükümlülükleri ya da nakde dönebilecek varlıkları tanımlamak için kullanılır. Bu tür varlıklar "dönen varlıklar", borçlar ise "kısa vadeli borçlar" olarak gruplanmıştır.

Ekonomide kısa dönem mikro iktisat ve makro iktisat açısından farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Genel olarak tanımlamak gerekirse kısa dönem 1 ya da 3 yıl gibi bir süreyi tanımlamaz, daha çok karar verme süreci için gereken sürenin ne kadar esnek olduğunu tanımlar. Kısa dönem, bazı değişkenlere müdahale edilemeyecek kadar kısa süre için kullanılır.

Mikro iktisatta dönem kavramı üretim kararları ya da maliyet ölçümü için kullanılan süre için kullanılmaktadır. Kısa vade işletmenin fabrikasının üretim hacmini arttırmadan ya da üretim sürecini değiştirmeden yalnızca istihdam üzerinde vereceği kararlarla üretime müdahale edebileceği süreyi tanımlar, diğer müdahalelere gereken süre için uzun dönem kullanılır. Maliyet açısından bakıldığında ise kısa dönem batık maliyet ve sabit maliyetlere katlanıldığı ve bu maliyetlerin geri dönülemez olduğu süre için kullanılır. Pazara giriş çıkış açısından da süre tanımlaması önemlidir. Kısa dönemde pazardaki firma sayısı sabit kabul edilir.

Makro iktisat açısından kısa dönem fiyat ve ücretlerin sabit kaldığı periyot için kullanılmaktadır.

Yatırımcı açısından kısa dönem ya da kısa vade genel olarak bir yıldan kısa süreli yatırımları ifade etse de ilgili varlığın türüne göre, örneğin gayrimenkul yatırımları açısından bir yıldan üç yıla kadar olan yatırımlar için de kullanılabilir.

Bu terimin ingilizce karşılıkları: Short Term, Short Run