Katkı Payı

Terim Açıklama
Katkı Payı

Satışlar ile değişken maliyetlerin farkıdır.

Katkı payı, toplam satışlardan değişken maliyetlerin çıkarılması ile hesaplanabileceği gibi, birim satış fiyatı ile birim değişken maliyet farkı kullanılarak "birim katkı payı" olarak da hesaplanabilir.

Birim Katkı Payı = Birim Satış Fiyatı - Birim Değişken Maliyet

Özet olarak katkı payı, satışların sabit maliyetleri karşılamaya hazır olan kısmıdır. Katkı payından sabit maliyetler de düşüldüğü takdirde firma karı hesaplanmış olur.

Katkı payı ve katkı oranı başabaş noktası analizleri için kullanılan terimlerdir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Contribution rate per unit