Kardinal Fayda

Terim Açıklama
Kardinal Fayda

Faydanın ölçülebildiğini öne süren yaklaşımdır.

"Fayda" ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan mal ve hizmetlerin bireye sağladığı tatmin düzeyidir. Faydanın ölçülüp ölçülemeyeceği ise tartışma konusu olmuştur. Kardinal fayda tüketilen mal ve hizmetlerin kişiye verdiği faydanın birim olarak ölçülebildiğini savunmaktadır. Bu birim "util" olarak ifade edilmektedir.

Bireyin susuzluk ihtiyacını gidermek için tükettiği 3 bardak suyun bireye sırasıyla 6 birim, 5 birim ya da 4 birim ve sonuç olarak 15 birim fayda sağladığı şeklinde ölçeklerle ifade edilmesi kardinal faydaya örnek gösterilebilir.

Kardinal fayda teorisi aşağıdaki kavramlar ile açıklanmaktadır:

Diğer fayda yaklaşımı ise ordinal fayda teorisidir.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Cardinal Utility