Kamuyu Aydınlatma Platformu

Terim Açıklama
Kamuyu Aydınlatma Platformu

SPK mevzuatı gereğince yapılması gereken bildirimlerin yer aldığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu 'na bağlı elektronik sistemdir.

KAP sistemine borsada işlem gören kuruluşların dışında, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları ve borsada işlem görmeyen yatırım ortaklıkları da bilgi girişi yapabilmektedir. Bu bilgiler dışında bağımsız denetim kuruluşları da denetim raporlarını sisteme gönderebilmektedir.

KAP sisteminde kuruluşların ortaklık yapısı, yönetimi, adresi gibi genel bilgilerine, finansal raporlarına ve özel durum açıklamalarına ulaşılabilir. Şirket ile ilgili haberler de düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Kuruluşların yatırımcıyı ilgilendiren her türlü bilgiyi açıklamaları SPK finansal raporlama tebliği, SPK özel durum açıklama tebliği ve kamuyu aydınlatma tebliği ile zorunlu tutulmaktadır. Bunların dışında yatırımcıyı yakından ilgilendiren her türlü gelişmenin kuruluşlar tarafından sisteme gönderilmesi zorunludur.

KAP sisteminde 600'ü aşkın şirket kayıtlıdır

Bu terim ile ilgili internet sitesi:  www.kap.gov.tr

Synonyms: KAP