Kambiyo

Terim Açıklama
Kambiyo

Para ve para yerine geçen her türlü kıymetli evrak kambiyo olarak isimlendirilmiştir.

Kambiyo terimi İtalyanca "cambio" kelimesinden dilimize geçmiş olup bir para birimini "değiştirme, değiş tokuş etme" anlamına gelmektedir. Kambiyo senetleri para yerine geçen çek, bono, poliçe, menkul kıymet gibi kanunen emre yazılı ve şekil şartları bulunan her türlü değerli evrağın ortak adıdır. Kambiyo senetleri ticarette alım satıma aracılık eden en önemli ödeme araçları arasındadır.

Bu terimin ingilizce karşılığı: Exchange, Foreign Exchange, Bill of Exchange